GroenLinks deelt ‘Groene Lintjes’ uit voor duurzame en groene initiatieven in de IJmond

Foto: GroenLinks

Op zaterdag 9 juni hebben GroenLinks Heemskerk, Beverwijk en Velsen voor de elfde maal de groene lintjes uitgereikt.

Het Groene Lintje is een blijk van waardering voor inwoners, organisaties en (kleine) bedrijven die actief bijdragen aan een duurzame en groene IJmond. De uitreiking vindt plaats rond 5 juni: wereldmilieudag.

De uitreiking vond plaats bij het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden. Voor de uitreiking kwam ons Tweede Kamerlid Suzanne Kröger, samen met haar jarige dochtertjes, naar IJmuiden. Zij heeft de onderscheidingen uitgereikt en onderbouwd met een toelichting. Na de uitreiking werd er nog nagepraat onder het genot van een hapje en drankje op deze unieke locatie.

De winnaars van de ‘Groene Lintjes’ zijn:

 • De vrijwilligersgroep Marquettebos
  De groep bestaat uit10 personen. Ze zijn begin september 2010 begonnen. De werkzaamheden op het landgoed zijn heel divers, en veel ervan zijn seizoensgebonden. Wat doen de vrijwilligers allemaal? Onder meer doen het maaien en verschralen van botanisch bijzondere graslanden, het plaatsen van het vossenwerende raster om het weidevogelgebied, bestrijding van diverse invasieve, exotische planten, snoeien van heesters en leilindes (in de Rozentuin), hagen, heesters en eeuwenoude bomen op het landgoed, lindes langs de oprijlaan, bomen Huldtoneel, knotten van wilgen, onderhouden van de recreatievoorzieningen, onderhoud aan de paddenschermen en –tunnels, het wekelijks opruimen van vuil op de parkeerplaats.Op dit moment gaat het om Gert, Cas, Gerrit, Frans, Frans, Martin, Gerard, Ronald, Ko en Paul. En niet te vergeten mw. Stegemeijer, die altijd voor deze mannen zorgt in weer en wind. En ook haar schuur altijd ter beschikking stelt. Postuum werd dit lintje ook toegekend aan Fer Polder, hij was vrijwilliger van het eerste uur.
 • Nederlandse Bijen Vereniging (NBV) Beverwijk
  De bijenvereniging aan de Kaagweg in Beverwijk verdient ook de aandacht. Zij zet zich in voor de bij, onderhand een diersoort die met uitsterven wordt bedreigd. Liefst 40% van de bijen is in acuut gevaar. En dat terwijl bijen ruim driekwart van onze landbouwproducten is afhankelijk is van deze dieren. Dan gaat het over onze voeding, zoals fruit en groente.De vrijwilligers en hobby-imkers zorgen niet alleen zorgen voor meer honing. Maar voeren zij ook onderhoud uit op het park. Planten vele nieuwe bomen, die weer goed zijn voor de bijen. Oud hout wordt in stapels neergelegd, zodat egels en anderen dieren en insecten een veilig onderkomen hebben. De hele vereniging, samen met de vele hobby-imkers zorgen voor een mooiere en groenere IJmond.
 • Vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee
  De vereniging bestaat al sinds 1978 en is altijd druk bezig geweest om de duinen te beschermen tegen ijdele ruimtelijke plannen, die een bedreiging vormden tegen bv. de ecologische hoofdstructuur of de Natura2000- gebieden. Kortom zij zijn de verdedigers van de natuur in en rond de duinen. In de loop der jaren zijn er al vele ruimtelijke plannen langs gekomen, die telkens toch weer aan de duinen knabbelen.Afgelopen twee jaar is er door deze groep mensen in samenwerking met de kustbeschermers hard gewerkt om oppositie te voeren tegen het bestemmingsplan voor Wijk aan Zee, dat weer meer bebouwing in de duinen toestaat. Ze hebben in maart een drukbezochte manifestatie georganiseerd en daaruit voortkwam een petitie de door meer dan 400 mensen is getekend. Ook zijn er door deze actie uitzonderlijk veel bezwaarschriften ingediend tegen het plan.
 • Petra Bodenstaff – Beestenbende Velsen
  Naast haar werkzaamheden voor de gemeente Velsen is Petra ook besmet met een groen virus. Vragen van burgers over milieuzaken kwamen bij haar terecht…en één en ander leidde ertoe, dat zij nu de Beestenbende aanvoert. Kinderen die zwerfafval in eigen woonomgeving opruimen. Ook voorziet zij burgerinitiatieven, zoals een raapactie op het strand, of in de havens, van materiaal, zoals vlaggen met Nederland Schoon! En grijpers, zakken, handschoenen.Als je als burger iets in je leefomgeving schoon wil houden, zoals een fietspad of verzamelplaats, dan voorziet zij je van materiaal. Ze is enorm energiek en enthousiasmerend. Ook besteedt zij in de weekenden en, s avonds veel tijd aan dit goede doel. Omdat ze niet anders kan! Ze is een inspirator, een voorbeeld en voor de kinderen een groene opvoeder met een groot groen hart.  Ze enthousiasmeert, omdat ze niet anders kan, voor de zaken die er toedoen voor Moeder Aarde. Ze faciliteert en helpt, waar ze kan met niet aflatende energie. 

De GroenLinks-afdelingen Heemskerk, Velsen en Beverwijk hebben met de uitreiking van de Groene Lintjes de onderwerpen duurzaamheid, groen, natuur en milieu wederom op een positieve manier in het nieuws gebracht. Het blijft nodig om mensen bewust te maken om zuinig met ons klimaat om te gaan. Meer dan ooit. Dus in 2019 gaan we zeker voor de 12e editie. En Suzanne Kröger zal dan ook weer de lintjes uitreiken.

article
17474
GroenLinks deelt ‘Groene Lintjes’ uit voor duurzame en groene initiatieven in de IJmond
Op zaterdag 9 juni hebben GroenLinks Heemskerk, Beverwijk en Velsen voor de elfde maal de
https://heemskerk.nieuws.nl/algemeen/17474/groenlinks-deelt-groene-lintjes-duurzame-en-groene-initiatieven-ijmond/
2018-06-12T12:13:48+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/143/2018/06/12121732/IMG_2934.jpg
Groene Lintjes, GroenLinks
Algemeen, Nieuws