IJmondgemeenten organiseren gesprek over TATA Steel over stofoverlast, grafietregens gele wolken

Foto: Wim Meijer Fotografie

Afgelopen week spraken bestuurders van Beverwijk, Heemskerk en Velsen met gedeputeerde Tekin en met de directie van Tata Steel. Onderwerp van gesprek waren de stofoverlast, grafietregens en de zichtbare gele wolken.

Omdat onder inwoners van de IJmondgemeenten veel vragen leven over deze incidenten wordt op 11 december een avond georganiseerd waarop de drie gemeenten in gesprek gaan met inwoners.

In gesprek met onze inwoners op 11 december
De bijeenkomst zal waarschijnlijk in Velsen-Noord gaan plaatsvinden. Daar gaan de gemeenten in gesprek met inwoners over hun zorgen en wat voor hen goede oplossingen zouden zijn. Er wordt naar gestreefd deze avond voor te bereiden met wijkplatforms, GGD, Omgevingsdienst IJmond, Tata Steel en de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Adnan Tekin zal ook deze avond aanwezig zijn.
Deze avond staat los van de avond die op 28 november wordt georganiseerd door de provincie Noord- Holland. Deze is met name bedoeld voor de inwoners van Wijk aan Zee.

Geen formele rol
Staalverwerker Tata Steel staat op het grondgebied van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De gemeenten hebben geen formele rol naar Tata Steel in de vergunningverlening, toezicht en handhaving als het gaat om Tata Steel. Dat is aan de provincie Noord-Holland. De gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Daarom houden ze nauwgezet in de gaten wat er gebeurt in de lucht en hebben blijvend aandacht voor goede afspraken over vergunningverlening, toezicht en handhaving door de provincie. Goede, transparante en tijdige communicatie door Tata Steel met inwoners en andere belanghebbenden is een aandachtspunt. Dit gebeurt door gesprekken met Tata en de provincie Noord-Holland maar ook door het gesprek tussen inwoners, provincie Noord- Holland, GGD en Tata Steel te faciliteren.

Vertrouwen en transparante communicatie
Wonen en industrie gaan in de IJmond hand in hand. En met Tata Steel heeft men een staalfabriek in de regio die veel positiefs brengt en waar bovendien veel inwoners van de IJmond werken. Het is dan ook belangrijk dat de inwoners van de IJmond vertrouwen hebben in de zorg van het bedrijf voor de omgeving. De grafietregens, ontsnapping van gele wolken, vijftien boetes in korte tijd voor milieudelicten én de gebrekkige communicatie daarover maken dat er twijfels ontstaan of er voldoende oog is voor het belang van inwoners van de IJmond.

Gesprekken met Tata Steel en provincie Noord-Holland
De gesprekken vorige week gingen over de incidenten op zich maar ook over de communicatie en het gebrek aan transparantie. Ook spraken de gemeenten de zorgen uit van inwoners over hun gezondheid. Nog steeds is onduidelijk welke gezondheidsconsequenties de incidenten van de afgelopen weken al dan niet hebben. Met de provincie Noord-Holland spraken de gemeenten over wat zij kunnen doen om door vergunningverlening dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen en hoe beter gezamenlijk k op te trekken. Bij de provincie hebben de gemeenten gevraagd om helderheid over de vergunningen van Tata en inzicht in de handhaving daarop. Daarbij is aangedrongen op onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van deze incidenten en in zijn algemeenheid naar de reguliere bedrijfsvoering van Tata.

article
21238
IJmondgemeenten organiseren gesprek over TATA Steel over stofoverlast, grafietregens gele wolken
Afgelopen week spraken bestuurders van Beverwijk, Heemskerk en Velsen met gedeputeerde Tekin en met de
https://heemskerk.nieuws.nl/algemeen/21238/ijmondgemeenten-organiseren-gesprek-tata-steel-stofoverlast-grafietregens-gele-wolken/
2018-11-22T19:42:50+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/143/2018/11/22194530/5I5A1142-Tata-Wim-Meijer-Fotografie.jpg
Ggrafietregens, stofoverlast, Tata Steel
Algemeen, Nieuws