IJmondgemeenten blijven samenwerken op economisch gebied

Foto: Charles Duijff

Beverwijk, Heemskerk en Velsen blijven samenwerken als het om de economie gaat.  De colleges hebben op 18 december 2018 een samenwerkingsconvenant vastgesteld waarmee ze de samenwerking opnieuw bevestigen.

De ESIJ (economische samenwerking IJmond) is de afgelopen maanden besproken en geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de drie gemeenten graag willen blijven samenwerken om de regionale economie te versterken.

Het Economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ vormt de basis van het ESIJ. Daarnaast staat de ESIJ op de Strategische IJmond Agenda van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De gemeenten werken samen in de regio om economische en maatschappelijke vragen effectief te beantwoorden en resultaten te boeken voor hun ondernemers en inwoners.

Reacties