Terrassen in Heemskerk in zomer langer open

Foto: Pixabay

In het kader van een pilot heeft de gemeente Heemskerk tijdens de zomermaanden ingestemd met een verruiming van de terrastijden met 1 uur. Dat betekent dat de terrassen van 23 juli tot en met 30 september 2019 tot 01.00 uur open mogen blijven. Dit was tot 00.00 uur.

Draagvlakmeting: 58% van omwonenden positief
Het college stond niet negatief tegenover een verruiming, maar wilde dat de ondernemers vooraf een participatietraject deden met omwonenden om te onderzoeken hoe zij hier tegenaan kijken. Uit de draagvlakmeting blijkt dat er een goede respons is geweest op de enquête; 27 % van de ondervraagde bewoners hebben op de enquête gereageerd. De uitkomst is hierdoor representatief. Het merendeel van de ondervraagde bewoners (58%) is positief over de voorgenomen verruiming.

Informeren
De horecaondernemers hebben omwonenden schriftelijk op de hoogte gebracht van de tijdelijke verruiming van de terrastijden en de resultaten van de draagvlakmeting.

Overlast?
Indien bewoners overlast ervaren kunnen zij  een melding maken via het buurtmeldingsnummer 140251,  of via de website van de gemeente Heemskerk of via [email protected] Deze meldingen worden meegenomen bij de evaluatie van de pilot. De horecaondernemers nemen maatregelen om toename van overlast voor de directe omgeving als gevolg van de pilot te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het opruimen van het terras en om glasgerinkel te beperken.

Reacties

0