Heemskerk haalt 60 zieke en onveilige bomen weg

Foto: Unsplash - Abby Savage

Verspreid over heel Heemskerk gaat de gemeente 60 bomen weghalen. Dat is besloten op basis van de jaarlijkse controle waaruit bleek dat de betreffende bomen ziek zijn of een gevaar vormen door kans op omvallen of het afbreken van grote zware takken.

Ook is er gekeken of de bomen nog genoeg plaats hebben. Soms moet een boom die te dicht op een andere boom staat plaats maken.

Voor de kap uit wordt de boom en omgeving gecontroleerd op aanwezigheid van vogelnesten. Dit is verplicht volgens de natuurwet. Als een nest wordt aangetroffen blijft de boom, als dat veilig kan, nog even staan. Daar waar mogelijk en gewenst worden in de komende jaren weer nieuwe bomen terug geplant.

Reacties