Schets inrichting park Assumburg – Oud Haerlem – Tolhek

Foto: Gemeente Heemskerk

HEEMSKERK – Er is een schets klaar voor een nieuwe inrichting van het gebied van park Assumburg, Oud Haerlem en Tolhek. Belanghebbenden hebben intensief samengewerkt om deze schets te maken. Dit voorstel heeft dan ook het meeste draagvlak onder alle partijen die hebben meegewerkt.

Het college heeft echter geconstateerd dat deze schets niet voldoet aan alle uitgangspunten die staan in de bestuursopdracht van het college en in de motie die de raad hierover heeft aangenomen. Daarom stelt het college de raad voor om enkele schetsen toe te voegen, zodat de raad een goede afweging kan maken.

Al langere tijd zijn er verschillende initiatieven en wensen voor het gebied. Het participatieproces dat is gekozen is nieuw voor de gemeente. Er is geen plan vooraf gemaakt en alle belanghebbenden zijn uitgenodigd om vanaf een leeg vel te beginnen. Bewoners, omwonenden, mogelijk toekomstige bewoners en belanghebbenden (denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen) hebben in een aantal bijeenkomsten gewerkt aan een plan. De landschapsarchitect heeft twee vlekkenplannen gemaakt op basis van alle ideeën en wensen. In de slotbijeenkomst op 12 november is er gekozen voor één schets die het meeste draagvlak heeft.

Randvoorwaarden waar de extra schetsen aan moeten voldoen
Het college heeft echter vastgesteld dat de gemaakte schets niet voldoet aan alle uitgangspunten. In de bestuursopdracht van het college staat bijvoorbeeld dat ODIN’59 zou moeten verhuizen, zodat op de huidige locatie van ODIN’59 woningbouw kan worden gerealiseerd, en de motie die de raad heeft aangenomen spreekt uit om woningbouw vóór te laten gaan op eventueel nieuw toe te voegen functies en organisaties in het ontwikkelgebied.

Daarom stelt het college nu aan de raad voor om enkele extra schetsen te maken, die beter of meer aan de uitgangspunten voldoen. Het college zal de deelnemers van het participatieproces ook vragen om hun mening te geven over de nieuwe schetsen. De raad kan dan in februari 2022 een besluit nemen op basis van meerdere schetsen, die allemaal voorzien zijn van input van alle betrokkenen.

Als de raad een schets vaststelt, dan is de volgende stap het uitwerken van de schets tot een volledig ontwikkelperspectief.

Klik HIER voor de grote versie van de schets

Reacties

Cookieinstellingen