Jeugdlintje voor Heemskerkse jongeren die zich inzetten voor samenleving

Foto: Wikipedia

HEEMSKERK – Als het aan de gemeenteraad ligt, kunnen Heemskerkse jongeren vanaf volgend jaar een jeugdlintje krijgen voor bijzondere verdiensten voor de Heemskerkse samenleving.

Op 25 april 2019 werd er naar aanleiding van een motie unaniem ingestemd met de invoering van het jeugdlintje. Het college heeft deze motie uitgewerkt in een verordening. De raad buigt zich in oktober over dit voorstel.

De achterliggende gedachte achter het jeugdlintje is dat er elk jaar tijdens de lintjesregen in april Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt aan volwassenen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. Toch zijn er ook veel jongeren die zich al op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving en hiervoor een onderscheiding verdienen. Hiermee kunnen jongeren die een voorbeeld zijn voor anderen of zich op een uitzonderlijke manier inzetten voor de Heemskerkse samenleving, zonder dat zij hier iets voor terug verwachten, in het zonnetje worden gezet.

Criteria voor het krijgen van een lintje
In de verordening worden de criteria benoemd voor het krijgen van een jeugdlintje. Deze zijn passend bij de leefwereld en levensfase van jongeren. De onderscheiding kan worden uitgereikt totdat zij maximaal 21 jaar oud zijn en als zij zich inzetten voor andere mensen, natuur of cultuur, langere tijd vrijwilligerswerk doen, opkomen voor anderen bijvoorbeeld bij pesten, zinloos geweld of alcohol-/drugsgebruik, als zij een bijzondere prestatie hebben geleverd of Heemskerk positief op de kaart hebben gezet. Daarbij valt te denken aan een reddingsactie of het winnen van een landelijke prijs voor een werkstuk.

Uitreiking op Internationale dag voor rechten van het kind
Voorgesteld wordt om het jeugdlintje op of rond de Internationale dag voor de rechten van het kind uit te reiken. Deze dag vindt elk jaar plaats op 20 november. Iedereen kan jongeren voordragen en een jury buigt zich vervolgens over de nominaties. Het jeugdlintje wordt niet zo maar uitgereikt. Als mensen horen waarom iemand een lintje krijgt, moet de eerste gedachte zijn: “Terecht dat deze jongere in het zonnetje gezet wordt!”

Reacties