Samenwerking Stichting Ondernemersklankbord en Rabobank IJmond

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Rabobank IJmond bundelen hun krachten met als doel ondernemers in de regio te laten groeien. In een convenant is afgesproken dat accountmanagers van Rabobank IJmond ondernemers kunnen wijzen op het belang van een klankbordtraject met een adviseur van het OKB. Hierin zal Rabobank IJmond als verbindende partij optreden en ondernemers met een deskundige van OKB in contact brengen.