Geluidshinder Schiphol veel hoger dan eerder gerapporteerd

Foto: Wim Meijer Fotografie

Minimaal 198.000 volwassenen ervaren hinder van het vliegverkeer rondom Schiphol, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Dat aantal ligt een stuk hoger dan het cijfer waar de luchthaven eerder zelf mee kwam.

(bron: NH Nieuws)

Voor het nieuwe onderzoek hebben meerdere GGD’s belevingsonderzoeken gedaan in 45 gemeenten. Uiteindelijk bundelde Milieufederatie Noord-Holland de verschillende onderzoeken samen.

De cijfers zijn gebaseerd op de situatie in 2016. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving kwam voor dit jaar uit op een lager aantal. Volgens het bureau zouden 155.959 mensen last hebben van het vliegverkeer.

Buiten geluidscontouren
Het onderzoek van de GGD onderscheidt zich doordat er ook mensen zijn meegerekend die buiten de afgesproken geluidscontouren rondom Schiphol komen. “Er is discussie over de groei van Schiphol. Dan moet je in de hele omgeving vragen hoe de hinder wordt ervaren en niet alleen aan de mensen binnen de contouren”, stelt directeur Sijas Akkerman van de Milieufederatie Noord-Holland.
Onder meer Castricum ligt voor een deel buiten de geluidscontouren. Toch hoort men daar zeer regelmatig vliegtuigen overvliegen.

Schadelijk
GGD-onderzoeksmanager Jelle Buijtendijk benadrukt dat de hinder schadelijk kan zijn. “Als je geregeld uit je slaap wordt gehaald, krijg je last in je dagelijks functioneren”, stelt hij. “Je raakt geprikkeld, kan concentratieproblemen krijgen. Uiteindelijk leidt het tot stress en is het slecht voor je gezondheid.”
Schiphol wijst er daarom op dat de sector eraan werkt om vliegen stiller te maken. Onder meer door stillere vliegtuigen aan te schaffen, maar ook met betere landingsprocedures.

Rapport
De luchthaven zegt zelf onderzoek te doen met een methode die de overheid heeft vastgelegd.  “De methoden kunnen verschillen. Maar het doel is hetzelfde: inzicht in de hinder en die beperken.”

De gehele milieueffectrapportage (MER) voor Schiphol wordt naar verwachting in de loop van november gepubliceerd. Daarin staan de milieugevolgen van de groei van de luchthaven uitgebreid beschreven.