Islamitische basisschool ‘IBS Elif’ in Heemskerk moet sluiten door leerlingentekort

Foto: Pixabay

De Islamitisch basisschool (IBS) Elif Heemskerk sluit aan het einde van dit schooljaar haar deuren in de gemeente Heemskerk. De school is in vijf jaar gegroeid tot 102 leerlingen, maar dit aantal leerlingen is niet voldoende voor de school om te kunnen voortbestaan.

Begin 2013 deed Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO NH) een aanvraag bij de gemeente Heemskerk voor de oprichting van een Islamitische school (IBS Elif Heemskerk). Deze aanvraag is eind 2013 door het ministerie goedgekeurd. Daarmee is de school in het schooljaar 2014-2015 gestart met 21 leerlingen in de voormalige muziekschool aan de Kerklaan. Vervolgens is de school gehuisvest in drie noodlokalen aan de Visserstraat en is uiteindelijk verhuisd naar een eigen schoolgebouw aan de Willem van Coulsterstraat 2. Het aantal leerlingen is in vijf jaar tijd wel gegroeid, maar deze groei bleek niet voldoende te zijn om de school definitief te kunnen vestigen in de gemeente Heemskerk.

Om toch in aanmerking te blijven komen voor bekostiging vanuit het Rijk is door het schoolbestuur onderzocht of de school kon fuseren met een andere Islamitische school. Ook is onderzocht of de school als dislocatie van de IBS Elif Hoorn kon blijven voortbestaan. Beide opties hebben echter niet geleid tot het kunnen openhouden van de school, waardoor SIO NH geen andere keuze heeft dan de deuren aan het einde van dit schooljaar te sluiten.

Geschikte andere school voor leerlingen
Vanuit haar zorgplicht spant de gemeente Heemskerk (en buurgemeente Beverwijk) samen met SIO NH en alle andere schoolbesturen zich in om voor alle leerlingen van IBS Elif Heemskerk voor het volgende schooljaar weer een geschikte plek te vinden op een andere school.

Reacties

0