Wethouder vertelt alles over Beleidsnota Sport en Beweging Heemskerk

Een gesprek van RTV Heemskerk met  de verantwoordelijke wethouder over de Beleidsnota, en bovenal wat de doelstellingen zijn op sportgebied van de Gemeente Heemskerk tot 2023.

De tijd dat sport een luxe is ligt al een tijdje achter ons. Iedereen wil graag gezond zijn en blijven. Dat vraagt een gezonde levensstijl en dat is onlosmakelijk verbonden met sport.

Natuurlijk, sporten moet je zelf doen, maar het is wel de overheid die zo gunstig mogelijke randvoorwaarden te scheppen om het sporten mogelijk en aantrekkelijk te maken.

Interview RTV Heemskerk met wethouder Aad Schoorl (klik op de hoofdfoto)
Inmiddels ligt de nieuwe Beleidsnota Sport en Beweging Heemskerk 2020-2023 op tafel. RTV Heemskerk ging langs bij de verantwoordelijke wethouder Aad Schoorl die van de gelegenheid gebruik maakte om alles te vertellen over die beleidsnota. Klik op de hoofdfoto bovenaan dit artikel voor het interview.

Reacties