Heemskerk: Zichtbaar en merkbaar veiliger

Foto: Wim Meijer Fotografie

‘Zichtbaar en merkbaar veiliger ‘. Zo heet het nieuwe integrale Veiligheids- en Handhavingsplan van de gemeente Heemskerk. Het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren biedt de inwoners van Heemskerk  een adequaat niveau van veiligheid.

In samenwerking met de zorg- en veiligheidspartners is dan ook al veel bereikt. Met het nieuwe plan gaat de gemeente verder op de ingeslagen weg. Ook sluit  de gemeente met het plan aan op de veiligheidsvraagstukken van nu.

Heemskerk staat voor:

 • De gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid
  We gaan door met de goede samenwerking tussen sociaal domein, zorg en veiligheid. We zetten in op een integrale aanpak op thema’s die zich bevinden op het snijvlak van zorg en veiligheid om de zorg voor kwetsbare inwoners en hun omgeving te verbeteren.
 • Jeugd en veiligheid
  De afgelopen jaren hebben we veel ingezet op de jeugd door een integrale en effectieve aanpak van jeugdoverlast. Vanuit de samenwerking met zorg- en veiligheidspartners en de inzet van onze jeugdboa’s staan we op een positieve wijze goed in contact met de jongeren in Heemskerk en hebben zicht op en informatie over groepen jongeren, locaties, scholen en schoolverzuim. We houden ook de komende jaren vast aan de ingezette koers van jeugd en veiligheid.
 • De aanpak van ondermijning
  Door georganiseerde criminaliteit in een vroeg stadium te herkennen, kunnen we ons richten op een stevige integrale aanpak. We voorkomen op die manier dat de samenleving en overheidsorganisaties onbewust of ongewild criminelen faciliteren. We gaan de komende jaren werken aan een weerbaar Heemskerk tegen ondermijning.
 • Leefbaarheid in de wijken
  Iedere inwoner moet zich veilig kunnen voelen. De komende jaren zetten we in om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren door de aanpak van fysieke en sociale overlast en het bevorderen van het veiligheidsgevoel in samenwerking met buurtbewoners. Daarbij hebben we aandacht voor verkeersoverlast in combinatie met optimale verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 26 november 2020 een besluit over het Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan 2021 – 2024.

Reacties