Heemskerk: levendig en karakteristiek

Foto: Wim Meijer Fotografie

HEEMSKERK – Het college heeft  ingestemd met de nieuwe cultuurvisie voor de periode 2021-2024. Onder de titel Levendig en Karakteristiek Heemskerk presenteert de gemeente Heemskerk haar plannen op gebied van cultuur en erfgoed voor de komende jaren.

Op 17 december besluit de raad over de cultuurvisie. Als de raad akkoord is begint de uitvoering in het nieuwe jaar.

In Heemskerk zijn alle ingrediënten voor een levendig cultureel Heemskerk al aanwezig. Er zijn actieve initiatiefnemers (ook voor amateurkunst) en een geïnteresseerd publiek. Er zijn professionele instellingen voor cultuureducatie, interessante monumenten en kunst in de openbare ruimte. Maar de culturele sector staat  ook voor uitdagingen. Er is vergrijzing en steeds minder mensen lezen. Ook is er veel concurrentie van allerlei andere manieren om je vrije tijd te besteden. Het coronavirus is daar ook nog bij gekomen. Voor de inhoud van de visie heeft de gemeente geluisterd naar de meningen van inwoners en culturele organisaties van Heemkerk. De gemeente heeft twee enquêtes gehouden en gesprekken gevoerd.

Cultuur ontspant, verrijkt en brengt mensen samen
De gemeente wil het culturele leven ondersteunen en versterken. Cultuur is belangrijk. Het is gezond voor mensen: het ontspant, verrijkt en brengt mensen samen. In de visie staan drie hoofddoelstellingen:

  1. Het vergroten van de cultuurparticipatie. Zoveel mogelijk inwoners moeten kunnen deelnemen aan culturele activiteiten.
  2. Cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren. Kinderen moeten op school in aanraking komen met verschillende kunstdisciplines en ontdekken waar hun talenten en interesses liggen.
  3. Het beschermen en zichtbaar maken van cultureel erfgoed en kunst in de openbare ruimte. Erfgoed en kunst verrijken de leefomgeving. Zij dragen bij aan de identiteit van de gemeente en scheppen mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding en ontspanning.

Er komt een digitaal platform en een nieuwe subsidieregeling cultuur
Om deze hoofddoelstellingen te bereiken wil de gemeente de komende jaren werken aan het vergroten van de zichtbaarheid van culturele activiteiten en erfgoed. Ook moedigt de gemeente de samenwerking tussen culturele partners aan en zorgt voor  vernieuwing en verbreding van het aanbod. De belangrijkste actiepunten zijn het ontwikkelen van een digitaal platform met een cultuuragenda en een nieuwe subsidieregeling cultuur.

Kijk op www.heemskerk.nl/nieuws voor de hele cultuurvisie 2021-2024.

Reacties