Vanaf 22 februari energie besparen en opwekken met Duurzaamheidslening gemeente Heemskerk

Foto: Gemeente Heemskerk - aangeleverd

Energie besparen, zelf duurzame energie opwekken en duurzaam verwarmen. Belangrijke maatregelen om onze overstap op duurzame energievoorziening, de energietransitie, te realiseren. Daarom stelt gemeente Heemskerk vanaf 22 februari 2021 een half miljoen euro aan financiële middelen beschikbaar in de vorm van een duurzaamheidslening.

Gemeente Heemskerk een lening beschikbaar tegen een rente van 1,6%. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar voor particuliere huiseigenaren, kleine verhuurders en kleine verenigingen van eigenaren met minder dan 10 leden met een bestaande woning. Meer informatie over de lening vindt u op www.odijmond.nl/duurzaamheidslening-heemskerk. Door deze financiële impuls wil de gemeente haar inwoners de kans geven energie en kosten te besparen, bij te dragen aan een beter milieu en het eigen wooncomfort te verhogen.

Energie besparen
Een manier om CO2-uitstoot terug te dringen, is door vraag naar energie te laten afnemen. Bijvoorbeeld door het isoleren van woningen. U bespaart direct energie, verhoogt het comfort in uw woning en draagt bij aan een beter milieu.

Energie opwekken en duurzaam verwarmen
Na het besparen van energie, is energie opwekken altijd een goed idee met het oog op de energietransitie. Dat kunt u gebruiken om in uw eigen elektriciteit te voorzien of om te verwarmen. Hier onder vallen bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en lucht-water of hybride warmtepompen.

Duurzaamheidslening
De Duurzaamheidslening wordt beschikbaar gesteld via SVn. U dient een aanvraag in te dienen bij Omgevingsdienst IJmond. Dat kan op www.odijmond.nl/duurzaamheidslening-heemskerk. Lees hier ook meer over de voorwaarden.

EcoHeemskerk
De energiecoöperatie van Heemskerk, EcoHeemskerk, helpt u graag bij vragen over energie besparen en opwekken. EcoHeemskerk is een organisatie voor Heemskerkse burgers door Heemskerkse burgers, met een hoge mate van burgerparticipatie (leden). Kijk op www.ecoheemskerk.nl voor meer informatie.

Reacties