Heemskerkers praten mee over ontwikkeling woningbouw Eikenhof 2

Foto: Gemeente Heemskerk

HEEMSKERK – De gemeenteraad ziet op basis van het haalbaarheidsonderzoek mogelijkheden voor woningbouw op Eikenhof 2 en is gereed om met de planuitwerking te starten. De eerste stap daarin is een programma van wensen en eisen die gesteld gaan worden aan de woningbouw op deze plek en hoe het plan eruit kan komen te zien. Dat wil de gemeente doen in overleg met direct omwonenden en andere belangstellenden.

Gesprek in kleine groepen
De Gemeente wil horen wat men belangrijk vindt als het gaat om woningbouw op Eikenhof 2. Op basis daarvan gaan later een aantal projectontwikkelaars worden gevraagd een stedenbouwkundig plan uit te werken. De gesprekken vinden plaats in kleine groepen zodat men ook echt in gesprek kan gaan. In deze groepen wordt besproken hoe men het participatietraject verder gaat invullen.

Wilt u meepraten?
Stuur dan voor 6 april een mail naar [email protected] Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer en geef aan waarom u mee wilt praten. Uit de aanmeldingen wordt een beperkt aantal deelnemers geselecteerd. U kunt zich ook aanmelden namens een groep inwoners of belangstellenden.

Op het haalbaarheidsonderzoek zijn veel reacties gekomen
Wethouder Gaatze de Vries: “Deze reacties vormen de basis voor de planuitwerking en het programma van wensen en eisen. We hebben het haalbaarheidsonderzoek besproken met de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARO) van de provincie Noord-Holland. Zij hebben diverse vragen gesteld en suggesties gegeven. Bewoners hebben naar aanleiding van de digitale bijeenkomst in november vorig jaar ruim 70 reacties ingediend. En de gemeenteraad heeft ook diverse vragen gesteld. Wat betreft de haalbaarheid van woningen op Eikenhof 2 kunnen we zeggen dat we weten wat er leeft. Maar nu gaat de participatie pas echt beginnen. We gaan samen met omwonenden, inwoners en andere belangstellenden de plannen uitwerken. En ik kijk daar naar uit.”

Meer informatie
Op de website www.heemskerk.nl/eikenhof2 staan diverse documenten. Zoals het haalbaarheidsonderzoek, de presentatie van het onderzoek en de lijst met vragen en antwoorden van inwoners en omwonenden.

Reacties