Onveilige populieren weg bij minigolfbaan Vrijburglaan

Foto: Pixabay

HEEMSKERK – De gemeente gaar 16 populieren weghalen op het terrein van de minigolfbaan aan de Vrijburglaan. De bomen zouden zijn niet veilig zijn en er zouden spontaan takken af kunnen breken.

De aannemer meteen na Pasen, op dinsdag 6 april met de werkzaamheden. De bomen staan als ‘overige bomen’ op de Groene Kaart’, dus een kapvergunning is niet nodig. Daar waar mogelijk plaatsen we de komende jaren nieuwe, kleinere bomen terug. Vanzelfsprekend houdt de gemeente zich aan de regelgeving in de Natuurwet.

Het gaat om Canadese populieren
In 2018 braken tijdens de warme zomer spontaan grote takken uit de bomen bij de minigolfbaan. Dit bleek in heel Nederland op te treden. Met name Canadese populieren blijken gevoelig voor spontane takbreuk bij grote droogte. Dat is levensgevaarlijk. De bomen zijn toen flink gesnoeid. Alleen de stammen bleven staan.  Op deze stammen groeien inmiddels weer nieuwe takken, in bundels bij elkaar. Deze takken worden steeds dikker en groter en kunnen afbreken. Ook omdat de boom kan inrotten op de plekken waar in 2018 is gesnoeid. Daarom worden de bomen nu weggehaald.

De plek waar de bomen staan is moeilijk bereikbaar
Bij het weghalen maakt de aannemer gebruik van een telekraan. En om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren zet de aannemer in de Vrijburglaan en in de Constantijn Huygenstraat een aantal parkeerplaatsen af. Naar verwachting duren de werkzaamheden van 6 tot en met 9 april.

Reacties