Gemeente Heemskerk gaat sturen op meer betaalbare woningen

Foto: Wim Meijer Fotografie

Zelfbewoningsplicht van 3 jaar voor nieuwbouwwoningen; afspraken over sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en middeldure huurwoningen in nieuwe bestemmingsplannen

HEEMSKERK – De woningmarkt staat onder druk, dat geldt zeker voor onze regio. Voor veel inwoners en vooral voor starters is het enorm lastig om een betaalbare woning te vinden. Er is zowel behoefte aan betaalbare koop als betaalbare huur.  Om meer te kunnen sturen heeft de gemeente een doelgroepenverordening en een zelfbewoningsplicht opgesteld.

‘We hebben in onze Woonvisie aangegeven dat we willen zorgen voor meer betaalbare woningen in Heemskerk. En  we willen dat deze woningen ook betaalbaar blijven voor de groepen die dat hard nodig hebben’,  aldus wethouder Gaatze de Vries. Een doelgroepenverordening en een zelfbewoningsplicht is wat hem betreft een belangrijke stap daarin.

Kopers moeten minimaal 3 jaar zelf in een nieuwbouwwoning wonen
Het college van de gemeente Heemskerk heeft op 13 april besloten om speculatie met woningen tegen te gaan door middel van een zelfbewoningsplicht. Kopers van een nieuwbouwwoning op gemeentegrond moeten minimaal 3 jaar zelf in de woning wonen. Hierdoor wordt voorkomen dat de woning wordt opgekocht en vervolgens verhuurd. Ook bij andere nieuwbouwprojecten worden hierover afspraken gemaakt. Bij corporatiewoningen die verkocht worden geldt nu al een zelfbewoningsplicht. De raad wordt gevraagd hierop zijn zienswijze te geven.

Woningen blijven betaalbaar
Daarnaast wordt de raad voorgesteld om een doelgroepenverordening vast te stellen. Met een doelgroepenverordening kunnen in nieuwe bestemmingsplannen afspraken worden opgenomen over sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en middeldure huurwoningen. Tevens wordt bepaald voor welke doelgroepen deze bestemd zijn. De woningen blijven gedurende een periode van 10-25 jaar in dezelfde categorie en daarmee betaalbaar. De raad besluit hierover op 27 mei 2021.

Reacties

Cookieinstellingen