Bouw 72 sociale huurwoningen rond Cornelis Geelvinckstraat komt dichterbij

Foto: Google Maps

HEEMSKERK – De vervanging van 52 eengezinswoningen in het gebied rond de Cornelis Geelvinckstraat komt dichterbij. Woonopmaat en het college van de gemeente Heemskerk hebben besloten een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Deze overeenkomst legt de onderlinge afspraken en wijze van samenwerking vast om te komen tot een bouwplan voor nieuwbouw van woningen én een plan voor de herinrichting van het openbare gebied.

Het gaat om het gebied binnen de grenzen van de Cornelis Geelvinckstraat, de Dirk van der Leckstraat, de Jan van Kuikweg en de Beatrix van Dongenstraat.

De gemeente en Woonopmaat hebben in overleg met de klankbordgroep De Geelvinck onderzocht of en hoe zij een toekomstbestendige wijk kunnen realiseren met een mix van eengezinswoningen en appartementen in de sociale huur. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners en omwonenden. De woningen zijn voor jong en oud en komen in een hele nieuw ingerichte openbare ruimte te staan. Rekening is gehouden met de wens van de gemeente en Woonopmaat om meer woningen terug te bouwen. Want er is een grote behoefte aan meer sociale huurwoningen.

Woonopmaat en de gemeente zijn het eens over de uitkomsten van dit onderzoek. In een samenwerkingsovereenkomst hebben zij  afspraken over de uitgangspunten voor de verdere samenwerking benoemd.

Er komen 72 sociale huurwoningen terug
Uitgangspunt is dat er na de sloop van de eengezinswoningen 72 sociale huurwoningen in het gebied terugkomen. Het gaat om 28 eengezinswoningen en twee gebouwen met totaal 44 appartementen. Er komen niet alleen nieuwe woningen, ook de openbare ruimte rond de nieuwbouw wordt helemaal opnieuw ingericht. Belangrijke uitgangspunten zijn het verbeteren van de stedenbouwkundige kwaliteit, voldoende parkeerplaatsen en een klimaat adaptieve inrichting van het gebied. Om het plan goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat ook een aantal garageboxen in particulier bezit  wordt gesloopt. Woonopmaat is in gesprek met de eigenaren van deze garageboxen.

De volgende stappen
De volgende stap is een bouwplan en een plan voor de inrichting van de openbare ruimte. Om dit goed te kunnen beoordelen zijn richtlijnen nodig voor de gewenste beeldkwaliteit. De raad beslist in december over deze richtlijnen. Begin volgend jaar begint Woonopmaat met de selectie van aannemers en architecten voor een planidee.  Daarna volgt een definitief stedenbouwkundig plan en komt er een nieuw bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat de woningen in het najaar van 2023 zijn gesloopt. De nieuwe woningen zijn dan in de tweede helft van 2025 klaar.

Reacties

Cookieinstellingen