Meer woningen met behoud van de groene structuur in De Velst

Foto: Google - streetview

HEEMSKERK – Het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan met de nota van uitgangspunten voor De Velst is af. Dit plan is de basis voor de verdere uitwerking naar een stedenbouwkundig plan. Het is in samenwerking met de klankbordgroep De Velst en andere werkgroepen gemaakt. Het college heeft het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan vastgesteld. De raad besluit in de vergadering van 23 december hierover.

Vanaf februari 2021 werkt de gemeente samen met de klankbordgroep De Velst en werkgroepen om met elkaar te overleggen over de ontwikkeling van De Velst. Het is de bedoeling dat er meer woningen worden gebouwd in Heemskerk, want de vraag naar woningen is groot. De Velst is één van de locaties waar we meer woningen kunnen bouwen. Naast extra woningen gaat het ook in de gesprekken over de renovatie van de flats van Woonopmaat in De Velst. In de klankbordgroep zitten bewoners, omwonenden, vertegenwoordigers van basisschool De Zevenhoeven, Heliomare, Woonzorg Nederland en Woonopmaat.

Meer woningen met behoud van de groene structuur in De Velst
De klankbordgroep heeft samen met de gemeente stap voor stap gewerkt aan het voorstel voor een stedenbouwkundig ontwikkelingsplan. Het groen (de hoofdgroenstructuur) is een belangrijk onderdeel van het plan. In het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan staan gebieden aangewezen waar geen bebouwing komt. Er zijn gebieden ingetekend die door een nieuwe  inrichting of door het niet bebouwen ruimte geven voor meer groen. Dat versterkt  hoofdgroenstructuur. Ook zijn in samenspraak met de klankbordgroep plekken bepaald waar extra bebouwing kan komen. Het gaat in het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan nog niet over aantallen woningen. Het gaat om de locaties waar extra woningen kunnen komen: de omvang en de hoogte van de extra bebouwing zijn in het plan aangegeven. Onderwerpen als het verkeer, parkeren, spelen, uitzicht en leefbaarheid zijn allemaal besproken in de klankbordgroep. Dat geldt ook voor varianten in de mogelijke bebouwing van de aangewezen locaties. Het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan is een samenvatting van het overleg met de klankbordgroep en de werkgroepen met een ruimtelijke / stedenbouwkundige vertaling.

De raad neemt in de vergadering van 23 december een besluit over dit voorstel
Het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan wordt daarna verder uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Op 17 februari 2022 komt het stedenbouwkundig plan opnieuw ter besluitvorming in de raad.

 

Reacties

Cookieinstellingen