Heemskerk zoekt voorlezers voor kinderen van 2 tot 6 jaar

Al een aantal jaren in Heemskerk het project ‘Heemskerk Leest Voor!’.  Hierbij worden kinderen van 2 tot en met 5 jaar 18 weken lang eenmaal per week een uur thuis voorgelezen door een vrijwillige voorlezer.

Inmiddels hebben al zo’n 100 gezinnen en meer dan 50 vrijwilligers aan het project meegedaan!

Positief effect van voorlezen
Voorlezen heeft een positief effect op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die invloed hebben op het leren op school. Denk hierbij bv. aan het opbouwen van de woordenschat, het herkennen van letters, klanken en verhaalstructuren, kennis van de wereld, maar ook het plezier in lezen.

Voorlezen is dus heel belangrijk, vooral voor wie zelf niet veel leest of moeite heeft met de Nederlandse taal. Daarbij kan een vrijwillige voorlezer een uitkomst bieden. De vrijwilliger leest voor, doet spelletjes, zingt liedjes en leert de ouders dit ook te doen.

Training voor voorlezers
Op donderdag 19 oktober hebben we weer een trainingsavond voor nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen naast de training een lidmaatschap van de bibliotheek en een kleine onkostenvergoeding. Kijk voor de vacature op: www.welschapwelzijn.nl.

Heemskerk Lees Voor!
‘Heemskerk Leest Voor!’ is een project van Welschap Welzijn en werkt samen met het  consultatiebureau en Centrum voor Jeugd en Gezin én de bibliotheek IJmond Noord.

Informatie en/of aanmelden:
Voor meer informatie en aanmelding als gezin of vrijwilliger van het project kun je contact opnemen met Welschap Welzijn  – Tine Smits, telefoon: 0251-207737 / 06-41331507  of via email: [email protected]

Reacties