Heemskerk beboet ontbreken VOG bij kinderopvang

Foto: Pixabay

De gemeente Heemskerk gaat voortaan een boete uitdelen als medewerkers in de kinderopvang geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

Volgens de wet moet iedereen die in de kinderopvang werkt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. Dit geldt ook voor stagiaires, vrijwilligers en gastouders.

Om dit te kunnen doen heeft het  college de nieuwe “Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang” vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente optreedt als gastouders, kinderdagverblijven en andere opvangvoorzieningen zich niet aan alle regels houden. De belangrijkste beleidswijziging is dat de gemeente een bestuurlijke boete gaat opleggen als de vereiste Verklaring omtrent het gedrag ontbreekt.

Veiligheid van kinderen
Voordat een VOG wordt afgegeven, doet justitie onderzoek naar de achtergrond van de aanvrager. Deze VOG is het bewijs dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. Als mensen geen VOG kunnen overleggen is het onzeker of zij zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en kunnen zij een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen.

Controle
Het komt regelmatig voor dat iemand tijdens een controle geen VOG blijkt te hebben. Als die persoon dan op aanwijzen van de gemeente alsnog een VOG aanvroeg, werd die altijd afgegeven. De veiligheid van de kinderen bleek dus niet in gevaar te zijn geweest. Om te stimuleren dat mensen zonder tussenkomst van de gemeente de VOG tijdig aanvragen, gaat de gemeente nu strenger handhaven door boetes op te leggen. De wijziging gaat in over een maand. De betrokken instanties krijgen over deze beleidswijziging een brief.

Reacties