55+

Werkzoekende 50-plussers krijgen ondersteuning in IJmond

Foto: Pixabay

De IJmondgemeenten gaan een pilot uitvoeren om werkzoekende 50-plussers te helpen bij het vinden van werk.

Ouderen die langdurig werkloos zijn komen maar moeilijk aan het werk. De pilot richt zich op ondersteuning van ouderen die werk zoeken, op werkgevers die personeel zoeken en op een optimale match tussen werkgevers en werkzoekenden.

De pilot is tot stand gekomen nadat in de raden van Beverwijk en Heemskerk een motie was aangenomen om mee te doen aan experimenten om de uitstroom van werkzoekenden in de bijstand te bevorderen.

Ondersteuning
Om de oudere werkzoekende te ondersteunen is maatwerk nodig. Dit kan zich richten op omscholing, bijscholing, ondersteuning bij sollicitatie, eerste contacten leggen bij werkgevers en het aansluiten en onderhouden van netwerken, bijvoorbeeld op sociale media. De ondersteuning van de werkgevers richt zich op het zo makkelijk mogelijk maken voor een werkgever om een oudere werknemer aan te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan detachering, waarbij de gemeente bijdraagt aan de kosten.

Vacaturecafés, banenmarkten en inspiratiedagen
Verder is het vooral belangrijk dat de oudere werknemer zichtbaar wordt voor werkgevers; dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van vacaturecafés, banenmarkten, inspiratiedagen en door tijd te steken in het eerste contact tussen werkgever en werkzoekende, waardoor de leeftijd niet doorslaggevend is voor het aannemen of afwijzen van een kandidaat. De pilot duurt twee jaar.

Reacties

0