Heemskerkse ondernemers kiezen voor instellen BIZ De Trompet

Foto: Gemeente Heemskerk

De ondernemers van bedrijventerrein De Trompet hebben zich uitgesproken voor het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Op dinsdagmiddag 13 februari 2018 maakte wethouder Marieke van Dijk de voorlopige uitslag van de formele draagvlakmeting bekend. De opkomst was 77,9% en daarvan heeft ruim twee derde van de ondernemers vóór een BIZ gestemd.

Wethouder van Dijk: “Het is mooi om te zien dat zoveel ondernemers de moeite hebben genomen om te stemmen en hun steun hebben uitgesproken.” Het college moet de voorlopige uitslag vaststellen en bekendmaken om de BIZ De Trompet per 1 januari 2018 officieel in te stellen.

BIZ
Een BIZ is een gebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Door het instellen van een BIZ komen collectieve investeringen makkelijker van de grond, worden de lasten evenwichtiger verdeeld en levert een positieve bijdrage aan het lokale ondernemersklimaat. Alle eigenaren van de bedrijfspanden in het gebied betalen mee.

Formele draagvlakmeting
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de formele draagvlakmeting. Alle eigenaren van een pand in het beoogde gebied mochten een stem uitbrengen. Dit ging via een uitnodiging, een stembiljet en een retourenvelop. De ondernemers hadden van 23 januari tot en met 9 februari om 12.30 uur de gelegenheid om voor of tegen de instelling van een BIZ te stemmen. Uiteindelijk heeft ruim twee derde van de ondernemers ‘voor’ gestemd. Ook de tweede voorwaarde voor het instellen van een BIZ is behaald: de voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers.

De formele draagvlakmeting was het sluitstuk van het initiatief van gezamenlijke ondernemers, de Vereniging van Eigenaren De Trompet en bureau Parktrust om de BIZ te realiseren.

Cookieinstellingen