Aantal inwoners Heemskerk ontvangt vragenlijst in kader van onderzoek naar woonwensen

Foto: Pixabay

In april 2019 ontvangt een aantal inwoners van Heemskerk een vragenlijst  over hun woonwensen.  Dit regionale woonwensenonderzoek is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de corporaties in deze regio.

Door dit onderzoek krijgen zij een goed beeld van de woonsituatie, woonlasten, verhuiswensen, verhuizingen en tevredenheid over hun buurt van inwoners. Ook geeft het inzicht in de vraag of  bewoners in hun woning oud kunnen- en willen worden en of zij  maatregelen willen nemen om hun woning te verduurzamen. De gemeenten en  woningcorporaties stemmen  hier hun beleid op af. Het onderzoek wordt in alle gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gehouden en is begin 2020 klaar.

Brief met enquête
De vorm van het onderzoek is een enquête. Door middel van een steekproef worden huishoudens in Heemskerk geselecteerd. De brief met vragenlijst wordt per post verzonden, maar de vragen kunnen ook op internet ingevuld.  De resultaten worden anoniem verwerkt.

Reacties

0