Andere aanpak speelplekken in Heemskerk

Foto: Pixabay

HEEMSKERK – Elk kind verdient een leuke en veilige speelplek binnen 400 meter van zijn of haar huis. Dit is de richtlijn van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Heemskerk zit boven deze richtlijn met ongeveer 160 officiële speelplekken en veel informele speelruimte.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen. Een flink aantal speelplekken is verouderd en is vaak ook in minder goede staat. Het college stelt voor om van een aantal kleinere speelplekken informele speelruimte te maken en te investeren in de formele speelplekken die in de buurten blijven.

Veroudering
Uit het onderzoek blijkt  dat er voldoende speelplekken zijn voor kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. Ook zijn de speelplekken goed verdeeld over de hele gemeente. Het probleem zit vooral in het grote aantal speelplekken, veroudering en minder goede staat.

Formele en de informele speelplekken
“De oplossing is een andere verhouding tussen de formele en de informele speelplekken”, zegt wethouder Krijn Rijke. “Voorop blijft staan dat Heemskerk blijft voldoen aan de richtlijn dat ieder kind een leuke en veilige speelplek verdient binnen 400 meter van zijn of haar huis. En daar kunnen we voor zorgen door het geld dat we hebben te investeren in de kwaliteit en veiligheid van formele speelplekken. Dit worden er minder dan er nu zijn. En er komen meer informele speelplekken, met bijvoorbeeld heuvels, wilgenhutten of balanceer stenen. Op deze plekken kunnen kinderen vrij en avontuurlijk spelen.”

Motie Speeltoestellen
De raad heeft in juni 2019 de motie Speeltoestellen aangenomen. Met deze motie vroeg de raad aan het college om nogmaals onderzoek te doen naar het behoud van speelplekken. Het hierboven beschreven voorstel is de uitwerking van deze motie.

Reacties