Gemeente Heemskerk zet in op recreatie en toerisme

Foto: Wim Meijer Fotografie

Recreatie en toerisme gaan meer aandacht krijgen in Heemskerk. Volgens het college liggen de  grootste kansen voor Heemskerk in het profileren van Heemskerk als rustpunt in de Randstad en langs de Noordzeekust.

Heemskerk onderscheidt zich door ‘rust en ruimte’. Rust die nog eens extra gestalte krijgt door het absolute unieke karakter van de duinen en het strand. Daar tegenover staat een levendig en gezellig centrum met veel winkels en  horecavoorzieningen, waar bezoekers graag komen.

(foto: Wim Meijer Fotografie)

Samen met ondernemers
Het college stelt de raad voor een plan  te laten maken om recreatie en toerisme in Heemskerk een extra impuls te geven, zoals ook in het coalitieprogramma is vastgelegd. De financiële basis om dit te realiseren wordt gevormd door de inkomsten van de toeristenbelasting, die vanaf 2016 apart zij gezet, om gebruikt te gaan worden voor promotie van Heemskerk. Bureau Buhrs krijgt de opdracht om een plan op te stellen. De wensen en ideeën van de lokale ondernemers worden geïnventariseerd en hierin meegenomen.

(foto: Wim Meijer Fotografie)

Werkbezoeken
Eind 2016 hebben wethouders Aad Schoorl en Marieke van Dijk al werkbezoeken gebracht aan Chateau Marquette en Stay Okay kasteel Assumburg. De gemeente heeft ook de campings Hemelrijk en Noorddorperbos bezocht.

Besluit in februari
Vertrekpunt voor het plan is het profiel van Heemskerk, dat is opgesteld door de provincie en de nota ‘Tussen vloedlijn en vuurlinie II’ (2013-2016) In februari neemt de raad een besluit over het voorstel van het college om Heemskerk meer als toeristische gemeente op de kaart te zetten.

Reacties