Jongerencoaches van start in Heemskerk

Jongerencoaches Ruud Snel en Carola de Rek
Foto: Gemeente Heemskerk

Een team van drie jongerencoaches begeleidt sinds 1 mei kwetsbare jongeren van 18-23 jaar.

Deze jongeren zijn in leeftijd volwassen, maar kunnen zich in de praktijk moeilijk redden. Ze leiden een zwervend bestaan of hebben te kampen met problemen op het gebied van financiën, dagbesteding, werk of scholing. Vaak gaat het om jongeren met een lichte verstandelijke beperking of een (dreigende) verslaving.

De overstap maken naar een zelfstandig en volwassen leven is dan moeilijk. Jongeren tot achttien jaar kunnen jeugdhulp krijgen of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Heemskerk wil voorkomen dat deze jongeren een achterstand oplopen in de maatschappij en zet jongerencoaches in. Deze coaches richten zich in eerste instantie op het oplossen van praktische problemen rond inkomen, zorgverzekering, huisvesting en dagbesteding. Daarnaast begeleiden ze de jongeren en als dat nodig is, kunnen ze specialistische hulp erbij halen. Alles is er op gericht dat deze jongeren op eigen benen verder kunnen en als zelfstandige volwassenen kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

Steun
Wethouder Cees Beentjes: “Als je achttien bent, ben je voor de wet weliswaar volwassen, maar je hebt dan vaak nog de (volwassen) steun nodig van ouders of familie. Niet alle jongeren kunnen hier op terugvallen en dan begint vaak een zoektocht naar de juiste begeleiding. Met de jongerencoaches willen we voorkomen dat deze jongeren tussen de wal en het schip terechtkomen en geven we ze een steuntje in de rug.” Het gaat om een proef voor 1 jaar. Het team werkt vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor de drie gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen).

Reacties