Monumentenpand Kerklaan 1 behouden voor Heemskerkers

Foto: Google maps

De gemeente wil het gemeentelijke monumentenpand aan de Kerklaan 1 behouden voor de Heemskerkers.

Weliswaar is er een plan van aanpak gemaakt voor de verkoop van het pand,  waarin nu nog het Cultuurcentrum Heemskerk en de Historische Kring Heemskerk (HKH) zijn gevestigd, toch wil de gemeente dat, na de verhuizing van het Cultuurcentrum Heemskerk en de (her)huisvesting van de HKH, dit gemeentelijke monument voor de Heemskerkse gemeenschap behouden blijft.

Gebouw met een ziel
Voor veel Heemskerkers heeft het gebouw – St. Joseph – emotionele waarde. Het gebouw is in 1940 in gebruik genomen als verpleeginrichting en later vergroot met een kraamzorgafdeling. Er zijn veel Heemskerkers geboren en overleden. Daarna is het jarenlang het onderkomen van muziekonderwijs en andere culturele activiteiten geweest. Kortom: een gebouw met een ziel.

Randvoorwaarden
Omdat de gemeente Heemskerk geen directe invulling voor het pand heeft, wordt het pand in verkoop gebracht, maar wel onder een  aantal voorwaarden. Na bepaling van de randvoorwaarden kunnen mogelijke gegadigden worden geselecteerd. Daarna wordt het gebouw daadwerkelijk verkocht. De verwachting is dat de raad in het najaar van 2017 een besluit neemt over het definitieve voorstel voor de verkoopprocedure.

Reacties