Meer taken én een nieuwe naam

Foto: Heemskerk Nieuws / Dennis Mantz

IJMOND – Vanaf 1 februari 2015 gaat Milieudienst IJmond verder onder de naam Omgevingsdienst IJmond. De nieuwe naam is ingegeven door een verbreding van het takenpakket. Hiermee sluiten zij aan op de landelijke trend waarbij omgevingsdiensten worden opgericht, die belast zullen worden met de nieuwe, nog in te voeren Omgevingswet. De wet die vanaf 2018 van kracht zal zijn, stuurt aan op een meer integrale benadering van de thema’s ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Op dit moment voert de Milieudienst IJmond voor achttien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van milieuvergunningverlening. Controleren bedrijven op bouw-, milieu-, drank en horeca en brandveiligheidsregels en hebben milieuspecialisten op het gebied van asbest, bodem, veiligheid, geluid en flora en fauna. Via ons milieubeleid zetten zij in op thema’s als luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid.

Slagvaardiger

De vorming van omgevingsdiensten vindt plaats door het hele land. Omgevingsdiensten moeten zorgen voor duidelijkheid bij burgers en bedrijven. De dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven wordt vergemakkelijkt en de overheid wordt als vergunningverlener en handhaver slagvaardiger. Door kennis, taken en expertise te bundelen binnen één organisatie kan de overheid beter reageren op de steeds complexere regelgeving. Maar ook ondernemers gaan profiteren. Regionale samenwerking en een integrale aanpak zorgt ervoor dat administratieve lasten voor bedrijven verminderen, procedures worden verkort en voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor bedrijven.

Bron. gemeente Heemskerk

Reacties

Cookieinstellingen