Heemskerkse ondernemers houden zich aan leeftijdsgrens alcohol

Foto: Pixabay

In maart van dit jaar zijn in opdracht van de burgemeester mystery guests ingezet voor controles op de Drank- en Horecawet. De mystery guests hebben in diverse supermarkten en slijterijen gecontroleerd of de leeftijdsgrens voor het verkopen van alcohol wordt nageleefd.

Uit de controles is gebleken dat vrijwel alle gecontroleerde ondernemers zich goed aan de leeftijdsgrens van 18 jaar houden.

In het belang van de volksgezondheid en het beschermen van jongeren is het noodzakelijk dat de leeftijdsgrens voor het verkopen van alcohol nageleefd wordt. Daarom is door het inzetten van mystery guests geïnventariseerd of de ondernemers zich hier aan houden. In twee gevallen is gebleken dat de leeftijdscontrole niet correct was verlopen, maar dat er sprake was van verzachtende omstandigheden. Deze ondernemers hebben een waarschuwingsbrief van de burgemeester gekregen. Zij zijn er immers voor verantwoordelijk dat de Drank- en Horecawet wordt nageleefd in hun winkel.

De overige gecontroleerde ondernemers hebben een brief van de burgemeester gekregen, waarin zij een compliment krijgen voor het goed handhaven van de leeftijdsgrens van 18 jaar. De gemeente blijft streng controleren op het verkopen van alcohol aan minderjarigen.

Reacties

0