Centrumgebied van Heemskerk scoort goed in Koopstromenonderzoek 2018

Foto: Google Maps

Het centrumgebied van Heemskerk komt met een score van 8,2 goed uit het Koopstromenonderzoek 2018. Onder andere het horeca-aanbod, de sfeer en de uitstraling, de veiligheid en het winkelaanbod worden als positief ervaren.

Dit is te lezen in het Koopstromenonderzoek 2018, dat in opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is uitgevoerd.

Resultaten Heemskerk
De rapportcijfers voor de winkelvoorzieningen in het centrum van Heemskerk zijn positief. Op één onderdeel na (bereikbaarheid per openbaar vervoer) scoort Heemskerk op alle onderdelen hoger in vergelijking met andere soortgelijke gemeenten. Dit is overigens niet anders dan in 2016. Het aantal mensen dat online winkelt blijft nog steeds toenemen. Dat heeft met name effect op middelgrote winkelcentra. Winkels in deze gebieden zien hun omzet teruglopen.

Combinatiebezoeken
Nieuw in het onderzoek in 2018 is de meting van combinatiebezoeken tussen winkelen en andere functies. Bijna de helft (44%) van alle winkelende consumenten combineerde winkelen met een andere activiteit. In kleine winkelgebieden bezoekt bijna de helft van de consumenten naast een winkel ook een kapper of nagelspecialist.

Bekijk de factsheet
Aan het Koopstromenonderzoek hebben 85000 huishoudens meegedaan. Koopstromenonderzoek wordt regelmatig uitgevoerd om de trends in de detailhandelswereld te volgen. De vorige editie was in 2016. Het onderzoek biedt inzicht in het winkelgedrag binnen de drie randprovincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht). Ook alle IJmondgemeenten hebben hieraan deelgenomen. Per gemeente is een factsheet opgesteld met daarin alle resultaten. Deze is in te zien via deze link: https://kso2018.nl/.

Reacties

0