Groot onderzoek woonwensen in Heemskerk 

Foto: Wim Meijer Fotografie

HEEMSKERK – Eind april 2021 begint de gemeente Heemskerk samen met 30 andere gemeenten weer met het tweejaarlijks onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’(WiMRA). Komende weken krijgt een groot aantal inwoners van de gemeente Heemskerk hiervoor een enquête in de bus.

Doel van het onderzoek is om de woonsituatie, woonlasten, tevredenheid en verhuiswensen van inwoners in beeld te brengen. Het WiMRA laat ook zien hoeveel mensen hun woning willen verduurzamen en wat de woonwensen van thuiswonende kinderen zijn. Deze informatie kunnen gemeenten en woningcorporaties straks gebruiken om te bepalen waar zij zich voor moeten inzetten.

‘Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Heemskerk hier prettig wonen,  nu en in de toekomst. Daar zet ik me graag voor in’, aldus wethouder Gaatze de Vries. Begin 2022 zijn de uitkomsten van het WiMRA bekend.

Bijna 5.000 huishoudens zijn geselecteerd om de vragenlijst in te vullen
Binnenkort kan het zijn dat u een brief van de gemeente ontvangt met een vragenlijst. Met een steekproef zijn hiervoor bijna 5.000 huishoudens in Heemskerk willekeurig geselecteerd. Met de code uit de brief kan de vragenlijst ook op internet worden ingevuld. De onderzoeksafdeling van de gemeente Amsterdam  voert het onderzoek voor alle 31 gemeenten uit. De reacties worden vertrouwelijk verwerkt. Onder de deelnemers worden later dit jaar 10 leuke prijzen verloot.

Reacties

Cookieinstellingen