Gemeente Heemskerk start cursus ‘Politiek Actief’

Foto: Wim Meijer Fotografie

HEEMSKERK – “Wil jij de gemeente Heemskerk verbeteren? Word politiek actief!” Met die slogan probeert Heemskerk inwoners te motiveren om politiek actief te worden en zich in te schrijven voor de cursus die de handvatten geeft om invloed uit te kunnen oefenen op de lokale besluitvorming.

De gemeenteraad neemt beslissingen die gevolgen hebben voor iedereen die in Heemskerk woont. Toch weten veel inwoners niet hoe ze hun stem in de raad kunnen laten horen. Daarom organiseert de gemeenteraad samen met de griffie de cursus Politiek Actief van de stichting ProDemos. De vorige cursus uit 2017 bleek een succes: veel deelnemers werden uiteindelijk politiek actief. Enkele deelnemers hebben zich zelfs verkiesbaar gesteld en zijn via de verkiezingen gemeenteraadslid geworden.

Voor iedereen toegankelijk
Om een zo goed mogelijke afspiegeling te krijgen van de Heemskerkse samenleving is er gekozen voor een laagdrempelige aanpak. Zo hoeven deelnemers nog geen kennis te hebben over hoe een gemeente werkt. Daarnaast is deelname aan de cursus geheel vrijblijvend en gratis. De cursus is voor iedereen toegankelijk, zolang je maar inwoner van Heemskerk bent.

Programma
In vijf bijeenkomsten krijgen deelnemers de kans om een kijkje te nemen in de keuken van de gemeenteraad en te proeven van het raadswerk. Na verschillende themabijeenkomsten weten deelnemers hoe het besluitvormingsproces verloopt en welke rol de gemeenteraad hierin speelt. Ook zullen cursisten kennis maken met raadsleden van verschillende politieke partijen en een bezoek aan een raadsvergadering brengen. De cursus zal worden afgesloten met een terugkomdag.

Deelname
Geïnteresseerde inwoners van de gemeente Heemskerk kunnen zich tot 17 mei aanmelden voor de gratis cursus via [email protected] De bijeenkomsten vinden plaats op 2, 9, 23, 24 juni en op 1 september tussen 20:00 en 22:00. In principe vindt de cursus online plaats, tenzij de coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten toelaten. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. Vol is vol.

Reacties