Eén sportbedrijf voor Heemskerk en Beverwijk: Sport IJmond Noord

BEVERWIJK / HEEMSKERK – Vanaf 1 april 2024 gaat Stichting Sportaccommodaties Beverwijk (SSB) verder onder de naam Sport IJmond Noord. De nieuwe naam van het sportbedrijf past beter bij de opdrachten die het uitvoert voor de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Sport IJmond Noord voert het beheer, onderhoud en exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties uit. In Beverwijk zal Sport IJmond Noord daarnaast verantwoordelijk zijn voor de sportclubondersteuning.

Provincie Noord-Holland en IJmondgemeenten stellen programma Tata Steel 2024-2030 vast

IJMOND - De Provincie Noord-Holland en de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het ‘Programma Tata Steel 2024-2030: Een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzamer Tata Steel’ vastgesteld. Het doel van het programma is het zoveel mogelijk verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond. Het programma is een actualisatie van het programma dat provincie en IJmondgemeenten in 2020 hebben vastgesteld.