Ondergrondse boringen voor kabels van TenneT van start langs de A9 in Beverwijk

BEVERWIJK – Na een tussentijdse inzet bij onze zuiderburen komt de elektrische boormachine van aannemer NRG terug naar Beverwijk voor de aanleg van de landkabels van TenneT. De boringen starten vrijdag langs de snelweg A9 en zijn bedoeld voor de elektriciteitskabels die straks deel uitmaken van de verbinding tussen de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee en het nationale hoogspanningsnet.

Bijna 5000 nieuwe aanvragen voor project Duurzamer Wonen in de IJmond

In 2020 is in de IJmond project Duurzamer Wonen van start gegaan, waarbij in maart 2021 is gestart met een vervolgtraject. Bij veel mensen gaan de kosten van de energierekening jaarlijks omhoog. Door bewust om te gaan met energie kan men én geld besparen én comfortabel wonen. De gemeente Heemskerk, Velsen, Beverwijk en Uitgeest werken daarom samen met o.a. lokale energie coöperaties om zowel woningeigenaars als huurder - op weg te helpen.

Studie naar woningbouwlocaties in heel Heemskerk

HEEMSKERK - De druk op de woningmarkt is onverminderd groot. Of je nu een huis wilt kopen of huren, veel mensen lukt het niet om een passende woning te vinden. Daarom is de gemeente Heemskerk eind 2019 een vijftal locaties gaan onderzoeken op haalbaarheid voor woningbouw. En dat blijkt knap lastig. Iedereen begrijpt dat er een woningtekort is, maar de meeste mensen zien toch liever geen woningbouw in hun eigen ‘’achtertuin’’ komen.