Gebouwen Piet Blom aangewezen als gemeentelijk monument

Foto: Google streetview

HEEMSKERK – Het college heeft besloten om Merel 97- 415 (Piet Blom gebouw) en Winterkoning 4 (Gasservicegebouw) aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De Heemstichting had hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente. Na onderzoek door het college en met een positief advies van de Erfgoedcommissie is nu besloten de monumentenstatus toe te kennen. Hiermee is het behoud van de panden van de wereldberoemde architect Piet Blom voor de toekomst gewaarborgd.

Het Gasservicegebouw en het Piet Blom gebouw hebben architectuurhistorische betekenis als onderdeel van het oeuvre van Piet Blom. Deze gebouwen zijn nog extra bijzonder, omdat het de enige gerealiseerde kantoren in zijn werk zijn. Daarnaast maken de gebouwen het gedachtengoed van Piet Blom en het Nederlands structuralisme inzichtelijk. Het gebruik van de geometrische module is karakteristiek. Ook is er de cultuurhistorische betekenis van het ensemble: de verwijzing naar de kasteelbouw in Heemskerk. Het kleine gebouw fungeert als entreegebouw voor het hoofdgebouw dat met de gebogen muur langs het water als een fort aan een slotgracht is gesitueerd. Als ensemble hebben de gebouwen ook een bijzondere stedenbouwkundige waarde.

In september 2018 heeft de Heemsstichting een verzoek gedaan om de gebouwen Winterkoning 4 en Merel 97-415 op de gemeentelijk monumentenlijst te plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat beide gebouwen in aanmerking komen voor aanwijzing tot gemeentelijk monument. Ook de Erfgoedcommissie van MOOI Noord-Holland adviseert om beide panden de gemeentelijke monumentenstatus te geven.

Het besluit is nog niet onherroepelijk, want belanghebbenden hebben nog zes weken de tijd om tegen dit besluit in beroep te gaan.

Cookieinstellingen