Bouw 72 sociale huurwoningen rond Cornelis Geelvinckstraat komt dichterbij

HEEMSKERK – De vervanging van 52 eengezinswoningen in het gebied rond de Cornelis Geelvinckstraat komt dichterbij. Woonopmaat en het college van de gemeente Heemskerk hebben besloten een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Deze overeenkomst legt de onderlinge afspraken en wijze van samenwerking vast om te komen tot een bouwplan voor nieuwbouw van woningen én een plan voor de herinrichting van het openbare gebied.

Studie naar woningbouwlocaties in heel Heemskerk

HEEMSKERK - De druk op de woningmarkt is onverminderd groot. Of je nu een huis wilt kopen of huren, veel mensen lukt het niet om een passende woning te vinden. Daarom is de gemeente Heemskerk eind 2019 een vijftal locaties gaan onderzoeken op haalbaarheid voor woningbouw. En dat blijkt knap lastig. Iedereen begrijpt dat er een woningtekort is, maar de meeste mensen zien toch liever geen woningbouw in hun eigen ‘’achtertuin’’ komen.