College stelt uitgangspunten voor ondergrondse containers vast

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het college heeft uitgangspunten vastgesteld voor de inzameling van restafval in ondergrondse containers voor heel Heemskerk. De uitgangspunten zijn belangrijk om te bepalen wat een geschikte plaats is voor een ondergrondse container.

De gemeente gaat daarover met inwoners in gesprek. Onder deze uitgangspunten vallen de loopafstand voor bewoners naar de inzamelplaats, de bereikbaarheid voor vuilniswagens en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond. De gemeente start in Zuidbroek Oosterwijk met het bepalen van de juiste plekken voor ondergrondse containers. In januari krijgen de bewoners van deze buurt een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Toepassing uitgangspunten start in Zuidbroek Oosterwijk
Nu gaat de inzameling van restafval bij laagbouwwoningen via containers aan huis. Dat gaat veranderen. De inzameling van restafval bij laagbouwwoningen verschuift naar de ondergrondse containers. Zuidbroek Oosterwijk is de eerste buurt waar de gemeente deze ondergrondse containers gaat plaatsen op basis van de uitgangspunten. Bewoners in deze buurt hebben nu drie containers aan huis: grijs (restafval), groen (GFT met etensresten) en oranje (plastic, blik en drinkpakken). Ondergrondse inzameling van restafval betekent daar dat de grijze container verdwijnt en dat het aantal terug kan naar twee containers aan huis.

De uitgangspunten als basis voor gesprek met de bewoners
De gemeente gaat tijdens een bijeenkomst met bewoners van Zuidbroek Oosterwijk in gesprek om te bepalen wat in deze wijk goede plaatsen zijn voor ondergrondse containers. De bewoners van deze buurt krijgen daarvoor een uitnodiging in januari. Vaak zijn bestaande ondergrondse containers te gebruiken, maar op zeven plaatsen is een extra ondergrondse container nodig. Daarover kunnen de bewoners meedenken.

De gemeente Heemskerk en HVC werken aan het verbeteren van de afvalscheiding
De wens van de gemeente is om meer service te bieden op de inzameling van grondstoffen zoals plastic, blik en drinkpakken (PBD) en minder op het restafval. Dit gebeurt nu binnen het project ‘Meer Waarde Uit Afval’ door het scheiden van afval te stimuleren.

Reacties

article
22003
College stelt uitgangspunten voor ondergrondse containers vast
Het college heeft uitgangspunten vastgesteld voor de inzameling van restafval in ondergrondse containers voor heel
https://heemskerk.nieuws.nl/algemeen/22003/college-stelt-uitgangspunten-voor-ondergrondse-containers-vast/
2019-01-11T09:51:48+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/143/2019/01/11095124/3Z1A3108-ondergrondse-containers.jpg
ondergrondse containers
Algemeen, Gemeente