Stichting Elnura bezoekt Kringloopwinkel De Groene Ezel

Foto: De Groene Ezel

Zaterdag 20 april komt Stichting Elnura zich presenteren in Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel.

Het doel van Stichting Elnura is een steentje bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van hulpbehoevende ouderen en op straat levende kinderen in het bijzonder in Kirgizië. Zij wil dit bereiken in nauwe samenwerking met lokale sociale organisaties, die ter plaatse werken aan het realiseren van ditzelfde doel.

Ouderen, speciaal alleenstaande ouderen hebben het in Kirgizië erg moeilijk. Zij leven vaak onder de armoedegrens met hun kleine staatspensioen dat te weinig is om van te leven. Zij willen het leven van de ouderen verbeteren door sociale en financiële steun te bieden en door hun rechten en belangen te beschermen en te bevorderen. Het gaat daarbij om ouderen die in moeilijke omstandigheden leven, lage pensioenen ontvangen en geen naaste familieleden hebben die voor hen kunnen zorgen.

Veel kinderen moeten in Kirgizië werken voor het gezinsinkomen en kunnen niet naar school. Ze leven het grootste deel van de dag op straat. Andere kinderen leven dag en nacht op straat, omdat ze hun ouders verloren hebben of van huis zijn weggelopen. Zij helpen de kinderen door te investeren in opleiding en training, zodat zij hun plaats in de maatschappij kunnen vinden.

Wanneer en waar?
Stichting Elnura is zaterdag 20 april tijdens de openingstijden van de kringloopwinkel (van 10:00 tot 14:00 uur) aanwezig voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen.

Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel kunt u vinden aan de Lijnbaan 12-14 in Heemskerk.

Reacties

0