Gemeenten in regio doen onderzoek naar dienstverlening Wmo- en leerlingenvervoer

Foto: PxHere

De gemeenten uit de regio hebben twee klanttevredenheidsonderzoeken laten doen naar de tevredenheid over RegioRijder, de aanbieder van Wmo- en leerlingenvervoer.

Eén onderzoek ging uit naar de tevredenheid van Wmo-reizigers. Dit betreft mensen die gebruik maken van dit vervoer omdat zij vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer zelfstandig kunnen reizen.

Het andere onderzoek richtte zich op de tevredenheid van ouders/verzorgers van leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 gebruikmaakten van het leerlingenvervoer.

Wmo-reizigers geven dienstverlening Regiorijder gemiddeld een 7,8
Er is onderzoek gedaan naar verschillende aspecten: het contact met de vervoercentrale, de ritplanning, de wachttijd, de chauffeur en het voertuig. In totaal hebben 1200 reizigers een vragenlijst gekregen en hebben 550 reizigers een ingevulde lijst teruggestuurd.

Leerlingenvervoer krijgt gemiddeld een 6,3 voor dienstverlening
Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 zijn er opstartproblemen geweest met het leerlingenvervoer. Toch is er wel een voldoende gehaald. De gemeenten en Regiorijder spannen zich in om voor het volgend schooljaar een hoger gemiddeld cijfer te krijgen. Er is onderzoek gedaan naar: de helderheid van de regels en afspraken, de chauffeur en het voertuig, de planning en de reistijd en het contact met de vervoercentrale. Bij het leerlingenvervoer hebben alle ouders/verzorgers van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer een vragenlijst gekregen. 25% van deze groep heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.

Kinderen geven de chauffeurs veel complimenten
Ook de kinderen zelf is gevraagd wat zij goed vinden aan het vervoer naar school. Zij geven veel complimenten aan de chauffeur, deze is vriendelijk, gezellig en luistert goed. Ook geven kinderen complimenten voor het (bijna) altijd op tijd op school zijn. Kinderen willen ook een aantal dingen aan RegioRijder veranderen. Een vaste chauffeur, een andere chauffeur, kortere reistijd, gedrag van leerlingen in de bus en meer Tesla’s zijn daarvan voorbeelden.

Gemeenten en Regiorijder bespreken aandachtspunten en aanbevelingen
Uit het onderzoek is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen en aanbevelingen gedaan. De gemeenten en Regiorijder gaan in gesprek hierover en werken zo aan de verbetering van het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer.

0